Όμιλοι Αριστείας και Δημιουργικότητας

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ_ΛΟΓΟΣ

Σχέδιο Υποβολής Ομίλου 2013-14 – ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1η Συνάντηση

ΑΞΟΝΕΣ ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Σας παραθέτουμε τα ενδεικτικά θέματα της των αγώνων

ΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Δρστηριότητες για την καλιέργεια δημιουργικής σκέψης.

Συμβουλές για τα Ρητορικά Αγωνίσματα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2η

ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

AskiseisYfous

Advertisements